Huurvoorwaarden Casa Caran

Reservering en betaling

Uw reservering is definitief na betaling van 30% van de totale huur en na onze bevestiging via mail.

Het saldo van de huurprijs dient ten laatste 30 dagen voor de huurperiode op onze rekening te staan.

Wanneer u binnen een periode van 30 dagen voor de huurperiode reserveert, dient de volledige huurprijs onmiddellijk overgeschreven te worden op onze rekening.

Louter ter informatie … de huursom dient zowel voor het gebouw als voor de inboedel en wordt onderverdeeld als volgt : 90% voor het gebouw en 10% voor de inboedel.

Waarborg

De huurder betaalt een waarborg van 300€ (of 200 000 CFA) in cash aan Amy, ter plaatse bij de eerste ontmoeting.  Als de geleden schade hoger ligt dan dit bedrag, zal het verschil extra aangerekend worden.  De waarborg, of het saldo na vergoeding van eventuele schade, zal terugbetaald worden bij het vertrek op het einde van de huurperiode.

De huurder is verantwoordelijk voor de schade die veroorzaakt is door hemzelf, zijn gezellen of genodigden.

Annulatie door de huurder

De huurder kan ten allen tijde annuleren, maar de betaalde sommen zijn definitief en worden dus niet terugbetaald.  Wij raden u dan ook aan om een annulatieverzekering af te sluiten bij uw verzekeringsmakelaar.

Bij annulatie binnen de 2 dagen na reservatie, wordt het betaalde bedrag wel volledig terugbetaald, tenzij de huurperiode binnen minder dan 14 dagen reeds aanvangt.

In geval van vroegtijdig vertrek tijdens het verblijf, heeft de huurder geen recht op enige terugbetaling van de huurprijs. 

Annulatie door de verhuurder

Indien bepaalde omstandigheden de verhuurder dwingt tot annulatie, zal de huurder hiervan zo snel mogelijk op de hoogte worden gebracht. In dit geval zal de huurder binnen de 2 werkdagen de betaalde sommen terugkrijgen.  De verhuurder zal bovendien al het mogelijke doen om een alternatief te zoeken.

Elektriciteit

Casa Caran heeft zonnepanelen met batterijen.  Tracht onnodig verbruik echter te beperken.  Gebruik eerder de ventilators dan de airco.  De airco heeft u in principe niet nodig.  Op die manier komt u zeker toe met de batterijen en is de noodgenerator overbodig.  Het verbruik (diesel) van de noodgenerator wordt extra aangerekend.

Roken

Casa Caran is 100% rookvrij, enkel buiten mag er gerookt worden.  Bij een overtreding op deze regel zal 300€ van de waarborg worden ingehouden, vermeerderd met eventuele schoonmaak- en herstellingskosten.  Breng eventuele bezoekers dus zeker op de hoogte.

Rust

Casa Caran is rustig gelegen.  Probeer de rust zoveel mogelijk te bewaren, zowel overdag als ‘s nachts (geen luide muziek, …).  Feestjes zijn bijgevolg niet toegelaten.

Aantal personen

In de villa mogen maximum 8 personen verblijven.  Uitzonderingen kunnen enkel na overleg en goedkeuring.

Geluidsoverlast

Het kan gebeuren dat er in de buurt van Casa Caran wordt gewerkt, bijvoorbeeld wegwerkzaamheden of bouwactiviteiten. Wij kunnen voor eventuele geluidsoverlast geen verantwoordelijkheid aanvaarden.

Meubilair

Het meubilair mag niet overgebracht worden naar een andere verdieping.  Indien er zwaar meubilair moet verplaatst worden, gelieve dit met twee te doen en het niet te verschuiven, teneinde schade aan meubilair en tegels te vermijden.

Afsluiten

Bij afwezigheid dient de villa volledig gesloten te worden, ook de veiligheidssloten onderaan de grote schuiframen.

Verlies of diefstal

De verhuurder kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies, diefstal, schade of letsel van welke aard dan ook berokkend aan huurders.

Amy

Zij is uw aanspreekpunt en zal haar uiterste best doen om alles naar wens te laten verlopen.

Hopelijk kan Casa Caran uw hart veroveren, zoals het ook het onze heeft veroverd …